1. Produse alimentare

2. Articole de îmbrăcăminte şi mercerie

3. Articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte personale necuprinse în alte clase

4. Perii

5. Articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice şi naturale

6. Mobilier

7. Articole de menaj necuprinse în alte clase

8. Articole şi utilaje casnice de metal

9. Ambalaje şi recipiente pentru transport sau manevrarea mărfurilor

10. Ceasornicărie şi alte instrumente de măsură, control şi de semnalizare

11. Obiecte ornamentale

12. Mijloace de transport sau de ridicat

13. Aparate de producere, distribuire sau transformare a energiei electrice

14. Aparate de înregistrare, de telecomunicaţii sau de prelucrare a informaţiilor

15. Maşini necuprinse în alte clase

16. Articole fotografice, cinematografice sau optice

17. Instrumente muzicale

18. Maşini pentru tipărit şi de birou

19. Papetărie şi articole pentru birou, materiale pentru arte şi didactice

20. Echipamente pentru vânzare şi publicitate, semne luminoase indicatoare

21. Jocuri, jucării, corturi şi articole de sport

22. Arme, articole pirotehnice, articole pentru vânătoare, pescuit sau distrugerea animalelor dăunătoare

23. Instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de căldură, de ventilaţie şi condiţionare a aerului, combustibili solizi

24. Echipamente medicale şi de laborator

25. Construcţii şi elemente de construcţii

26. Aparate de iluminat

27. Tutun şi articole pentru fumători

28. Produse farmaceutice şi cosmetice, articole şi instrumente pentru toaletă

29. Dispozitive şi echipamente contra incendiilor, pentru prevenirea accidentelor şi pentru salvare

30. Articole pentru îngrijirea şi întreţinerea animalelor

31. Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi a băuturilor, necuprinse în alte clase

32. Simboluri grafice şi logotipuri, modele pentru suprafeţe, ornamentaţii