25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-12)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-08)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-08)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-08)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-08)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-08)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-08)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-04)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-03)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-03)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-02)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-02)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-02)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-02)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-02)
25.2. Elemente de construcţie prefabricate sau pre-asamblate. (2016-02-02)

- Capete ale gurii de vizitare.

- Capace de coş.

- Pervaze pentru ferestre.

- Tende.

- Balustrade.

- Parapetare.

- Bariere.

- Bariere pentru drumuri.

- Porţi de trecere la nivel.

- Guri de canal.

- Case de bani.

- Calote pentru coşuri.

- Antablament [construcţii].

- Răsadniţe [horticultură].

- Cadre pentru ferestre.

- Coşuri pentru clădiri.

- Ecrane pentru sere.

- Pereţi separatori [construcţii].

- Garduri.

- Coloane [construcţii].

- Elemente de construcţie (prefabricate sau preasamblate).

- Ferestre duble.

- Cornişe [construcţii].

- Ferestre batante.

- Contrafort pentru pod.

- Pavaje.

- Domuri.

- Ferestre.

- Parapeţi.

- Grătare [părţi ale clădirii].

- Obloane rabatabile [exterioare].

- Şipci pentru jaluzele.

- Dispozitive de reglare pentru stinghiile jaluzelelor.

- Luminatoare pentru acoperişuri.

- Buiandrugi.

- Ferestre de fronton.

- Balustradă.

- Acoperişuri pentru uşi.

- Palisade.

- Pereţi de separare.

- Parchet.

- Tavane.

- Podele.

- Porţi.

- Uşi.

- Praguri.

- Obloane [exterioare].

- Acoperişuri.

- Turnichete.

- Îmbrăcăminte cu şipci.

- Vitralii.

- Obloane [rabatabile].

- Stâlpi de susţinere pentru mine.

- Tobogane pentru evacuarea deşeurilor.

- Ferestre în formă de evantai.

- Porţi de ecluză.

- Clape de reglaj pentru coşuri.

- Tavane false.

- Tocuri de uşă.

- Panouri de uşă.

- Uşi de lift.

- Obloane pentru magazine.

- Socluri pentru stâlpi.

- Obloane de ventilaţie.

- Jardiniere [de exterior].

- Dispozitive de siguranţă pentru grătare de evacuare.

- Panouri parazăpadă [pentru acoperişuri].

- Coloane ale balustradei.

- Postamente pentru stâlpi.

- Cupe [zidărie].

- Cadre de uşă.

- Suporturi pentru flori [zidărie].

- Glasvanduri.

- Porţi de trecere.

- Grătare pentru rigole.

- Parapeţi pentru autostradă.

- Uşi de lift.

- Perete despărţitor ajurat.

- Stâlpi de susţinere [minerit].

- Guri de vizitare ale canalului de evacuare.

- Pervaze [pentru ferestre].

- Lucarne.

- Pervaz din piatră pentru ferestre.

- Ţiglărie.

- Traverse.

- Dispozitive de protecţie a copacilor.

- Gabioane.

- Plăci de grilaj pentru gazon.

- Bucăţi de gazon sintetic.

- Console.

- Paravânturi (construcţii).

- Turbine eoliene (construcţii).

- Uşi pliante.

- Uşi (părţi de -).

- Cărămizi cu goluri.

- Bolţi.

- Balcoane.

- Elemente ornamentale pentru tavane.

- Bariere pentru persoane.

- Muluri pentru perete.

- Măşti de ţevi.

- Panouri de traforaj.

- Uşi de garaj.

- Blocuri de căptuşeală.

- Uşi spre curtea interioară.

- Obloane rulante.

- Şipci de bordură.

- Cadre pentru răsadniţe.

- Porţi (părţi de -).

- Perete despărţitor ajurat (părţi de -).

- Balustrade (părţi de -).

- Bariere de pauză [de exterior].

- Panouri de uşă (părţi de -).

- Garduri (părţi de -).

- Coşuri pentru clădiri (părţi de -).

- Uşi de garaj (părţi de -).

- Obloane (părţi de -).

- Case de bani (părţi de -).

- Ferestre cu sticlă colorată (părţi de -).

- Tavane (părţi de -).

- Storuri (părţi de -).

- Ferestre (părţi de -).

- Uşi pentru guri de acces.

- Elemente de construcţie prefabricate sau preasamblate.

- Seifuri.

- Dispozitive de reglare.

- Postamente [construcţii].

- Elemente de construcţie.

- Coşuri.

- Coloane.

- Parapete.

- Balustrade.

- Elemente de construcţie preasamblate.

- Elemente de construcţie prefabricate.

- Obloane.

- Pereţi.

- Porţi de acces.

- Trape de acces.

- Seturi de ţigle pentru acoperiş.

- Profiluri de ramă mascată pentru ferestre şi uşi.

- Elemente de construcţie pentru digurile maritime de apărare.

- Module de construcţie.

- Structuri de construcţie.

- Elemente de coronament.

- Elemente de protecţie pentru îmbrăcăminţile de pardoseală.

- Sisteme de ziduri cu pereţi dubli.

- Tobogane din plastic pentru eliminarea deşeurilor.

- Piese turnate pentru cornişe.

- Elemente de acoperire şi armături.

- Profiluri de tocuri de uşă.

- Bariere de trafic rutier.

- Garduri electrice.

- Elemente pentru cercevele.

- Profiluri de faţade.

- Pazii.

- Componente de gard.

- Făţuieli.

- Protecţie metalică pentru coşuri de fum.

- Scânduri de pardoseală.

- Îmbrăcăminţi de pardoseală.

- Plăci de pardoseală.

- Pardoseală.

- Grătare.

- Alei cu pietriş.

- Cutii pentru elemente de construcţie.

- Plăci de podire pentru interior.

- Piese turnate pentru rosturile acoperişurilor.

- Şipci.

- Ansambluri de îmbinare.

- Platforme de amplasare.

- Găuri de ventilaţie.

- Profiluri de cercevea pentru ferestre şi uşi.

- Suporturi multifuncţionale.

- Pereţi separatori.

- Profiluri pentru obloane.

- Dale rutiere de beton.

- Burlane de acoperiş.

- Construcţii de acoperiş.

- Învelitori de acoperiş.

- Bolţi de acoperiş.

- Cârlige de siguranţă pentru acoperiş.

- Plăci de materiale de construcţie cu adâncituri sau ştifturi.

- Cadre pentru uşi glisante.

- Suprafeţe fonoabsorbante.

- Sisteme de înfăşurare pentru storuri.

- Componente de sisteme de finisare.

- Grinzi de centură şi părţi ale acestora.

- Uzine de apă.

- Acoperitori pentru ferestre.

- Profiluri de ferestre.

- Jaluzele.

- Preşuri din ţesătură metalică.

- Învelitoare de acoperiş ancorate.

- Bariere împotriva inundaţiilor.

- Stâlpi de balustradă.

- Borne.

- Elemente de construcţie.

- Panouri de tavan.

- Unităţi de depozitare (mobilier urban) pentru deşeuri.

- Locuri de staţionare pentru câini.

- Compartimente cu uşi.

- Elemente pentru pasaje de nivel.

- Părţi de finisare.

- Capace de scurgere în pardoseală.

- Distribuitoare de sarcină pe planşeu.

- Bariere rutiere pentru poteci.

- Stâlpi de demarcare a grădinii.

- Stative/suporturi pentru grinzi transversale de construcţie.

- Structuri portante.

- Căptuşeli antiderapante pentru buza treptei.

- Picioare din panouri.

- Garduri pentru terenul de joacă.

- Stâlpi pentru aperturi de plafon.

- Profiluri de cofraj prefabricate.

- Componente prefabricate.

- Profiluri pentru bare portante pentru marchize retractabile.

- Garduri protectoare pentru şantiere de construcţie.

- Parapete.

- Blocuri de zid de sprijin.

- Componente de sisteme de înveliş de acoperiş.

- Panouri de învelitoare.

- Segmente de gard.

- Piese fasonate pentru construcţii.

- Ecrane solare.

- Garduri în spirală.

- Porţi pentru scări.

- Mobilier urban.

- Uşi rabatabile în tavan.

- Pardoseală şi/sau îmbrăcăminţi de perete din vinil.

- Grilaj de protecţie la ferestre.

- Dispozitive de ancorare pentru plafoane suspendate.

- Conectori pentru gard.

- Module de construcţie.

- Margelles pour piscines.

- Feţe pentru uşi.

- Dispozitive de intrare / ieşire pentru sistemele de intrare.

- Fitinguri pentru platforme.

- Instalaţii pentru elemente de construcţie.

- Suporturi de podea.

- Console de fixat cadre.

- Rame de uşi glisante.

- Frontoane (pentru case).

- Unităţi de perete cu canale multiple.

- Garduri de nuiele.

- Balustrade.

- Piloni.

- Profiluri de cadre de uşi şi ferestre.

- Elemente de acoperit pentru reticul.

- Bariere de siguranţă lângă drum.

- Geamuri pentru acoperiş.

- Acoperiş pentru bazine de înot.

- Bariere selective pentru tramvaie.

- Rute selective pentru autobuze.

- Bariere de separare.

- Balustrade pentru scări.

- Straturi de podea inferioare.

- Piloni pivotanţi.

- Suporturi telescopice.

- Unităţi de separare a benzilor de circulaţie.

- Spalier.

- Elemente de spalier.

- Module de acumulare.

- Supoturi pentru bariere.

- Storuri plisate.

- Profile pentru uşi.

- Bariere de protecţie.

- Bariere stradale.

- Porţi de siguranţă.

- Uşi de incendiu.

- Zăbrele pentru sisteme de porţi de hangar.

- Canale de scurgere pentru ferestre.

- Elemente de beton.

- Capace pentru guri de vizitare.