- Vagonete.

- Boghie pentru vagoane de cale ferată.

- Cutii de lubrifianţi pentru vagoane de cale ferată.

- Caroserii de vagoane de cale ferată.

- Coşuri pentru locomotive.

- Trolee pentru întreţinerea căii ferate.

- Funiculare.

- Locomotive.

- Scară de vagon pentru vagoane de cale ferată.

- Cale ferată monoşină [transport].

- Platforme pentru vagoane de cale ferată.

- Uşi de vagoane de cale ferată.

- Regulatoare de abur pentru locomotive.

- Roţi pentru vehicule pe şine.

- Nisipelniţe pentru locomotive sau tramvaie.

- Suspensii pentru vagoane de cale ferată.

- Tendere.

- Tramvaie.

- Vagoane de cale ferată.

- Vagoane de funicular.

- Trolee de cale ferată.

- Tampoane [piese pentru vagoane de cale ferată].

- Deflectoare de scântei pentru locomotive.

- Rafturi pentru bagaje pentru vagoane de cale ferată.

- Pasaje cu burduf [care unesc vagoane de cale ferată].

- Vehicule pe şine.

- Vagoane de marfă.

- Vagoane frigorifice [de cale ferată].

- Vagoane-cisternă [pe şine].

- Vagoane frigorifice [de cale ferată].

- Vagoane-cisterne [pe şine].

- Locomotive şi material rulant pentru căi ferate şi alte vehicule pe şine.

- Material rulant pentru căi ferate.

- Compartimente de conducere a locomotivei.

- Trenuri.

- Vagoane restaurant.

- Caroserii pentru vehicule feroviare.

- Vehicule feroviare.