- Acvarii mari.

- Rame-capcană pentru mătci.

- Cuşti pentru animale.

- Cuşti pentru iepuri.

- Dispozitive de izolare a păsărilor de curte.

- Ţarcuri pentru animale.

- Stupine.

- Stupi.

- Terarii.

- Ascuţitoare (pentru cuţite).

- Cuşti mari pentru păsări.

- Creşterea mătcii la albine (Receptacule pentru -).

- Cuşti pentru câini.

- Cuşti pentru păsări.

- Acvarii.

- Containere pentru transportul animalelor.

- Ţarcuri, cuşti, coteţe şi adăposturi similare.

- Cuşti pentru animale.

- Adăposturi pentru animale.

- Cuşti.

- Ţarcuri pentru animale.

- Porţi pentru animale.

- Coteţe.

- Ţarcuri pentru animale.

- Adăposturi pentru păsări.

- Echipamente pentru construcţii destinate animalelor.

- Ecrane pentru colivii.

- Colivii din lemn.

- Cuşti pentru cobai.

- Căsuţe pentru insecte.

- Ferme de moluşte.

- Baze de cuiburi.

- Cutii de cuiburi.

- Rafturi pentru cuşti de animale de laborator.

- Cuşti de transport pentru animale.